Omladinska liga NS USK-a

 

Na osnovu člana 31 h) Statuta NS USK-a i člana 4.Pravilnika o nogometnim takmičenjima NS/FS BiH, Izvršni odbor  na prijedlog Takmičarske Komisije NS USK-a,  donosi :

PROPOZICIJE TAKMIČENJA OMLADINSKIH SELEKCIJA ZA 2016-2017 GODINU PRIJEDLOG (5) (1)