Nogometna liga NS USK-a

 

Na osnovu člana 31h) Statuta NS USK-a i člana 4.Pravilnika o nogometnim takmičenjima NS/FS BiH, Izvršni odbor  na prijedlog Takmičarske Komisije NS USK-a,na sjednici održanoj dana 19.08..2014.godine, donosi :

PROPOZICIJE TAKMIČENJA -NOGOMETNA LIGA NS USK 2014-2015

 

 

 


 

 

Izvršni odbor NS USK-a , na osnovu člana 31 h) Statuta NS USK-a i člana 4.Pravilnika o nogometnim takmičenjima NS/FS BiH,na sjednici održanoj dana 31.07.2013.godine, na prijedlog Takmičarske Komisije NS USK-a,donio je slijedeće

PROPOZICIJE TAKMIČENJA -NOGOMETNA LIGA NS USK 2013-2014  (pdf format)