Nogometna liga NS USK-a

 

Na osnovu člana 31h) Statuta NS USK-a i člana 4.Pravilnika o nogometnim takmičenjima NS/FS BiH, Izvršni odbor  na prijedlog Takmičarske Komisije NS USK-a, donosi :

 

 

Tabela nakon odigranog 1.kola SENIORI:

1.kolo usk

Tabela nakon odigranog 2.kola SENIORI:

 

tabela 2.kolo kantonalna liga 333

Tabela nakon odigranog 3.kola SENIORI:

Screenshot_2016-09-05-12-23-52-1

Tabela nakon odigranog 4.kola SENIORI: