Nogometna liga NS USK-a

 

Na osnovu člana 31h) Statuta NS USK-a i člana 4.Pravilnika o nogometnim takmičenjima NS/FS BiH, Izvršni odbor  na prijedlog Takmičarske Komisije NS USK-a, donosi :

 

 

Tabela nakon odigranog 1.kola SENIORI:

1.kolo usk