Kup takmičenje NS USK-a

Ovdje možete  skinuti Propozicije KUP-a u pdf. formatu:

Propozicije KUP-a NS USK-a 2018-2019