Ponovni seminar za delegate Druge lige FBiH

2ligafbih
Komisija za takmičenje NS FBiH u cilju kvalitetnije pripreme i edukacije delegata donijela odluku o održavanju ponovnog seminara za sve delegate Drugih liga NS FBiH (Jug,Centar,Zapad,Sjever) koji nisu prisustvovali na redovnom seminaru i koji nisu zadovoljili na testiranju.
Ponovni seminar održat će se 28.03.2017 godine sa početkom u 14:00 sati u Sarajevu (Hotel “Sunce”Vogošća).
Delegati koji nisu prisustvovali na seminaru dužni su prisustvovati na edukativnom dijelu i testiranju,a delegati koji nisu zadovoljili na testiranju ili nisu prisustvovali na samom testiranju obavezni su prisustvovati dijelu seminara na kojem će se samo sprovesti pismeno testiranje.