Tabele omladinskih liga USK-a

  • TABELE  OMLADINSKIH  LIGA  USK-a  –   Ažurirano 06.11.2023:
Kadeti:

Pretpioniri – grupa 1:

Pretpioniri – grupa 2 :

Pioniri grupa 2:

Pioniri grupa 1 :