Tabele omladinskih liga USK-a

  • TABELE  OMLADINSKIH  LIGA  USK-a  –  (22.11.2021)   nakon odigranog  11.kola:
Kadeti:
Pioniri – grupa 2:
Pioniri – grupa 1 :
Pretpioniri grupa 1.
Pretpioniri grupa 2 :