Obaveze klubova za sezonu 2017/2018

fussball / soccer
Nogometni savez USK-a obaviještava klubove koji su se prijavili u Takmičarsku sezonu 2017/2018 da su dužni izvršiti slijedeće obaveze vezano za takmičenje u sezoni 2017/2018 i to:
  1. Svaki igrač mora imati sportski legitimaciju sa ubilježenim datumom i ovjerenim ljekarskim pregledom (pečat) od strane Zdravstvene ustanove koja je određena za pregled igrača.Ljekarski pregled važi 6.mjeseci a za igrače mlađe od 17 godina važi 4.mjeseca.Igrač ne može nastupiti u Prvenstvenim ili KUP utakmicama ukoliko nije izvršio ljekarski pregled i isti nije ovjeren u sportskoj legitimaciji igrača te će igrač i klub snositi Disciplinske posljedice prema odredbama D.P. NS/FS BiH.
  2. Svi klubovi su dužni dostaviti u Nogometni savez USK-a igrače koji se moraju registrovati (igrač koji se registruju prvi put i igrači koji prelaze iz kluba u klub),Igračima kojima treba ovjeriti članarinu,Igrače kojima treba ovjeriti ugovore za sezonu 2017/2018-tj.klubovi Druge lige FBiH.
  3. Svaki klub dužan je izmiriti svoje finansijske obaveze prije početka sezone 2017/2018.
  4. Takmičarska sezona počinje 26/27.08.2017 godine (subota-nedjelja) za sve lige kojima rukovodi NS USK-a.
Klubovi su dužni pridržavati se svega navedenog iz stavova 1.2.3.i 4.,a sve u svrhu kvalitetne pripreme za predstojeće Takmičenje.
Sekreterijat NS USK-a