Ponovni Seminar za Delegate i Sudije USK

20170213_112539
U narednoj sedmici održat će se ponovni seminar za Delegate i Sudije Kantonalne i Omladinske lige USK-a tj. Delegati i Suci koji nisu mogli prisustvovati iz opravdanih razloga na prvom seminaru.Navedenom seminaru mogu se prijaviti i novi kandidati koji žele obavljati dužnost delegata ili suca na Omladinskim ligama USK.

Screenshot_20170904-16141920170904_161556