Obavijest o produženju trenerskih licenci

Centar za edukaciju kadrova Nogometnog/fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine organizira seminare za produženje validnosti UEFA trenerskih licenci u 2018. godini.

Screenshot_20180109-130126