Programi seminara Prve lige FBIH za posmatrače suđenja, suce, delegate i trenere

Komisija za suce i suđenje NS FBiH, Komisija za takmičenje NS FBiH i Centar za edukaciju kadrova NS/FS BiH utvrdili su programe redovnih zimskih seminara.
  • Seminar za posmatrače suđenja Prve lige Federacije BiH održat će se u subotu 17.02.2018. godine u Zenici (Trening centar NS/FS BiH) u 11:00 sati.
  • Seminar za suce i suce asistente Prve lige Federacije BiH održat će se u subotu i nedjelju 17/18.02.2018. godine u Zenici (Trening centar NS/FS BiH) u 11:00 sati.
  • Seminar za delegate Prve lige Federacije BiH održat će se u subotu 17.02.2018. godine u Vogošći (Hotel “Sunce”) u 10:00 sati.
  • Seminar za trenere klubova Prve lige Federacije BiH te Prve i Druge ženske lige FBiH održat će se u subotu 17.02.2018. godine u Vogošći (Hotel “Sunce”) u 12:00 sati.
  • Seminar za trenere klubova Druge lige Federacije BiH održat će se u subotu 24.02.2018. godine u Vogošći (Hotel “Sunce”) u 12:00 sati.

 

Program seminara možete vidjeti na stranici NS Federacije BIH:

http://nsfbih.ba/novost/11741/programi_seminara_za_posmatrace_sudenja_suce_delegate_i_trenere