Obavijest o terminu seminara delegata i sudija USK-a lige

Izvršni odbor NS USK-a na svojoj redovnoj sjednici donio odluku o određivanju termina Seminara za Sudije i Delegate USK-a liga (seniori i omladinska liga).
Seminar sudija i delegata Kantonalne i Omladinske lige NS USK-a održat će se u Makarskoj (HR) hotel “Bonaca” od 16.03.2018 godine do 19.03.2018 godine ( petak, subota, nedelja, ponedeljak ).
Seminar je obavezan za suce i delegate Kantonalne i Omladinske lige NS USK-a na kojem će se održati testiranja i polaganja za predstojeću polusezonu (Proljeće).
Svi učesnici seminara moraju posjedovati validan pasoš, suci ponijeti sa sobom opremu (šorc, bijela majica, trenerka i dr.),a delegati moraju ponijeti sa sobom Laptop kako bi mogli raditi u Comet informacionom sistemu.
Sva službena lica Kantonalne i Omladinske lige NS USK-a ,kao i službena lica sa viših nivoa koji idu na seminar dužni su izmiriti sve svoje obaveze prema NS USK-a do 06.03.2018 godine.
Svi polaznici na seminar u Makarsku dužni su se prijaviti do 07.03.2018 godine putem: Email (nsuskbi@gmail.com) / prijave su obavezne a sve radi definisanja broja polaznika i prijave istih.
Suci koji su na listi  Kantonalne i Omladinske lige NS USK-a oslobođeni su svih  plaćanja Seminara (gratis).
Delegati Kantonalne i Omladinske lige NS USK-a koji su na listi dužni su uplatiti 100,00 KM Tehničkom sekretaru u kancelariji Saveza do 07.03.2018 godine.
Ostala službena lica( Druga liga, Prva liga, Premijer liga, Komisije, Organi, Tijela, članovi IO NS USK-a) također su u obavezi uplatiti 100,00 KM  Tehničkom sekretaru u kancelariji Saveza do 07.03.2018 godine.