Program seminara za službene osobe klubova Druge lige “Zapad”

Termin održavanja seminara – akreditiranja službenih lica klubova . (napomena: isti dan održat će se i seminar delegata i sudaca Druge lige).

prog.seminara dr.liga 2018 (1)prog.seminara dr.liga 2018 (2)