Upozorenje klubovima NS USK

Upozoravaju se klubovi sa kojima rukovodi Takmičarski organ NS USK da poštuju Propozicije Takmičenja odnosno prilikom organizacije domaćih utakmica obezbjede uslove koji su traženi za normalno odigravanje utakmice a posebno se misli na:
  • Snimanje utakmice sa središnje linije terena i kompletnu utakmicu- 90 min.
  • Licencirani trener
  • Licencirana službena lica (službeni predstavnik,Komesar za bezbjednost,Ljekar ili fizioterapeut)
  • Prisustvo Policije
  • Redari i Sakupljači lopti
Navedene službe i uslovi su osnov za normalno i bezbjedno odigravanje utakmice,stoga upozoravaju se klubovi da poštuju gore navedeno u protivnom će Disciplinski organ biti prinuđen na primjenu Disciplinski odredaba.