Obavijest za klubove i službena lica

Dana 18.04.2018 godine održan je Sekretarijat NS USK-a na kojem su prisustvovali Komesar za Takmičenje,Komesar za Sudije,Disciplinski sudac,Tehnički sekretar Kantonalne i Omladinske lige te Generalni sekretar NS USK-a.

Obavljena je detaljna Analiza odigranih utakmica Seniorske i Omladinske lige. Uvidom u zapisnike sa odigranih utakmica ustanovljeno je da na nekim utakmicama ponavljaju se identični propusti kada je u pitanju organizacija  i odigravanje utakmica.

Također ustanovljene su greške i kod službenih lica utakmice tj.delegata i sudaca. Komesarijat je donio Zaključak nakon uvida u dokumentaciju (zapisnike) da se upozore:  klubovi Seniorske i Omladinske lige,Delegati,Suci da obrate pažnju na svoje obaveze prilikom odigravanja utakmica a prvenstveno se misli na obaveze iz  Propozicija Takmičenja.