Održan Seminar delegata Druge lige FBiH-Zapad

06.08.2018 godine u Bihaću (Hotel Park) održan je seminar delegata Druge lige FBIH grupa Zapad.

Testiranje delegata ,Analiza rada u proteklom dijelu Takmičenja te Upustvo za rad u predstojećoj Takmičarskoj sezoni 2018/2019 prezentirali su: dopredsjednik Takmičarske komisije NS FBiH Naim Basara i tehnički sekretar NS FBiH Mirza Trbonja.Svojstvo domaćina i tehnički organizator seminara je NS USK-a na čelu sa predsjednikom Halimom Stupcem i generalnim sekretarom tj.tehnički sekretar Druge lige FBIH-Zapad Mirza Kazlagić.

Delegati su upoznati sa izmjenama i dopunama Propozicija Takmičenja a sve sa ciljem da što spremnije dočekaju predstojeće Takmičenje.

 semin.delegati dr (2)

 

delegati (1)