Održan seminar za delegate i sudije NS USK-a

U Bihaću 12.08.2018. godine, u hotelu “Park” održani su redovni seminari za delegate i sudije Kantonalne i Omladinske lige USK-a.
Delegati su upoznati sa izmjenama i dopunama u Propozicijama takmičenja i odlukama IO NS USK, te su dobili decidno uputstvo za obavljanje delegatske dužnosti u nastupajućoj takmičarskoj sezoni 2018/2019.Izvršena je provjera znanja u comet sistemu, delegati koji nisu zadovoljili na testiranju bit će obavješteni te će imati priliku na ponovljenom seminaru otkloniti eventualne nejasnoće za Comet sistem.
Seminaru su prisustvovali  i suci “A” i “B” liste NS USK-a.
Suci “A” i “B” liste upoznati su sa izmjenama i dopunama Pravila nogometne igre,izvršena je provjera fizičke spremnosti na stadionu OFK Bihać. Također, dobili su i decidna uputstva za obavljanje službene dužnosti u nastupajućoj takmičarskoj sezoni.

seminar delegata 2018 (1)