Izmjena i dopuna odluke o registraciji igrača

Odluka Izvršnog Odbora NS/FS BIH o izmjenama i dopunama Pravilnika o registraciji , statusu i transferu igrača NS/FS BIH.