Seminar za delegate i sudije NS USK-a Makarska 2019

 

Izvršni odbos NS USK-a na svojoj 17.sjednici održanoj dana 31.01.2019 godine donio odluku o terminu Seminara za Sudije i Delegate USK-a.

Seminar sudija i delegata Kantonalne i Omladinske lige NS USK-a održat će se u Makarskoj (HR) hotel “Bonaca” 08/09/10 i 11.03.2019 godine ( petak, subota, nedelja, ponedeljak ).

Polazak na Seminar u Makarsku (Petak) 08.03.2019 godine u 09:00 sati ispred Sportske dvorane “Luke” gdje je i sjedište NS USK-a.Seminar je obavezan za suce i delegate Kantonalne i Omladinske lige NS USK-a na kojem će se održati predavanja, edukacija, testiranja i polaganja za predstojeću polusezonu (Proljeće).

Svi učesnici seminara moraju posjedovati validan pasoš, suci ponijeti sa sobom opremu (šorc, bijela majica, trenerka i dr.),a delegati moraju ponijeti sa sobom Laptop kako bi mogli raditi u Comet informacionom sistemu.

Sva službena lica Kantonalne i Omladinske lige NS USK-a ,kao i službena lica sa viših nivoa koji idu na seminar dužni su izmiriti sve svoje obaveze prema NS USK-a do 25.02.2019 godine.

Svi polaznici na seminar u Makarsku dužni su se prijaviti do 25.02.2019 godine putem vlastitog Emaila na službeni Email (nsuskbi@gmail.com) / prijave su obavezne a sve radi definisanja broja polaznika i prijave istih.

Suci koji su na listi  Kantonalne i Omladinske lige NS USK-a oslobođeni su svih  plaćanja Seminara (gratis) uz obavezu da izmire svoj cjelokupan dug prema NS USK-a.

Delegati Kantonalne i Omladinske lige NS USK-a koji su na listi dužni su uplatiti 100,00 KM Tehničkom sekretaru u kancelariji Saveza do 25.02.2019 godine i izmiriti cjelokupan dug prema NS USK-a.

Ostala službena lica( Druga liga, Prva liga, Premijer liga, Komisije, Organi, Tijela, članovi IO NS USK-a) također su u obavezi uplatiti 100,00 KM  Tehničkom sekretaru u kancelariji Saveza do 25.02.2019 godine i izmiriti svoje obaveze prema NS USK-a.