Seminar za delegate Druga liga FBIH-Zapad

Termin seminara za delegate Druge lige FBIH-Zapad održat će se 13.03.2019 godine,detaljnije u nastavku: