Seminar za sudije i delegate Kantonalna i Omladinska liga 25.08.2019

Shodno Odluci Izvršnog odbora i Komisije za Takmičenje obaviještavamo sudije i delegate Kantonalne i Omladinske lige USK koji nisu bili na prvom seminaru da će se seminar održati u nedjelju 25.08.2019 godine u Bihaću – hotel Park.