Poziv na seminar

Dana 13.09.2019 godine sa početkom u 18:00 sati u Hotelu Park (Bihać) održat će se Seminar pod pokroviteljstvom NS USK-a.

Dnevni red:

1.Analiza Pravilnika o utvrđivanju visine troškova taksa za obezbjeđenje utakmica na nivou USK-a. (Predavač:Ministar MUP-a USK-a Nermin Kljajić)

2.Edukacija u vezi naplate troškova treniranja igrača koji prelaze iz jednog u drugi klub (predavač:gosp.Mehmed Spaho)

3.Tekuća pitanja