Seminar sudija i delegata Kantonalne i Omladinske lige

Izvršni odbor NS USK-a na svojoj sjednici održanoj dana 03.02.2020 godine donio odluku o terminu Seminara sudija i delegata kantonalne i omladinske lige NS USK-a.
Seminar sudija i delegata kantonalne i omladinske lige NS USK-a održaće se u Makarskoj hotel “Bonaca”13,14,15 i 16 mart 2020 godine (petak,subota,nedelja,ponedeljak).
 
Polazak na Seminar u Makarsku (petak) 13.03.2020 godine u 10 sati ispred dvorane “Luke”.Seminar je obavezan za suce i delegate kantonalne i omladinske lige NS USK-a na kojem će se održati predavanja,edukacija,testiranja i  yo-yo  fitnes test odnosno polaganja za predstojeću sezonu”proljetni dio” shodno pravilniku o sudijama.
Svi učesnici seminara moraju posjedovati validan pasoš,suci ponijeti sa sobom opremu(šorc,bijela majica,trenerka i dr.),delegati obavezno ponijeti laptop za rad u comet sistemu.
Sva službena lica obavezna su izmiriti svoja dugovanja prema savezu do 29.02.2020 godine.
Svi polaznici na seminar u Makarsku obavezni su se prijaviti do 29.02.2020 godine putem vlastitog e maila na službeni e mail savez nsuskbi@gmail.com,prijave su obavezne a sve radi definisanja broja polaznika i prijave istih.
 
Suci koji su na listi kantonalne i omladinske lige NS USK-a oslobođeni su svih plaćanja seminara (gratis) uz obavezu da izmire svoj cjelokupan dug prema NS USK-a.
Delegati kantonalne i omladinske lige NS USK-a koji su na listi delegata dužni su uplatiti 100,00 KM tehničkom sekretaru saveza do 29.02.2020 godine i izmiriti svoja dugovanja prema savezu na žiro račune NS USK-a.
Ostala službena lica sa viših nivoa koji su članovi saveza (druga liga ,prva liga,premier liga,komisije ,organi i tijela saveza također su u obavezi uplatiti 100,00 KM tehničkom sekretaru u kancelariji saveza do 29.02.2020 godine i izniriti svoja dugovanja  na žiro račune saveza.
 
Napomena:
Svi suci kantonalne i omladinske lige OBAVEZNI su sa sobom ponijeti ljekarsko uvjerenje i predati tehničkom sekretaru prije početka seminara.