Prijave za polaganje ispita za Saveznog suca

U prilogu ove obavijesti donosimo Vam dopis NS Federacije BiH a odnosi se na prijavu kandidata za polaganje ispita za sticanje zvanja Saveznog suca i dostavljanja potrebne dokumentacije: