Produženje UEFA Licenci (obavijest za trenere)

Centar za edukaciju kadrova Nogometnog /fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine organizira seminare za produženje validnosti UEFA trenerskih licenci.
Seminari za produženje UEFA trenerskih licenci će biti održani u sljedećim terminima:

22-24. juli/srpanj termin za produženje UEFA PRO licence

20-22. juli/srpanj termin za produženje UEFA A licence

18-20. juli/srpanj termin za produženje UEFA B licence