Seminar Sudija Kantonalne i Omladinske lige USK

Prema ustaljenom planu i programu Seminar Sudaca Kantonalne i Omladinske lige USK održat će se prema slijedećem planu i programu: