Ljetni prelazni rok

Utvrđen Ljetni prelazni rok tj.registracioni period:
– igrači profesionalci Premijer liga BiH  06.06.2022 do 12.08.2022.
– igrači amateri svih nivoa Takmičenja 27.06.2022 do 16.09.2022.