Početak takmičenja svih liga USK-a

01/02.04.2023 godine – Utvrđen termin početka Takmičenja svih liga sa kojim rukovodi NS USK-a.