Seminar za delegate Druga liga FBiH Zapad

Seminar za delegate Druge lige FBiH -Zapad koji nisu bili na prvom seminaru,detaljnije u nastavku: