Poziv za mlade sudije

referees_96545096

Udruženje nogometnih sudija i instruktora Unsko Sanskog kantona u cilju omasovljavanja i podmlađivanja vlastitog kadra u narednom periodu će provesti seminar za prijem novih sudija.

Osnovni uslov za prijem novih kandidata je taj da ne mogu biti mlađi od 16 niti stariji od 26 godina, te da se protiv njih ne vodi krivični postupak. Poželjno je da su se predhodno bavili nogometom ili nekim drugim sportom, odnosno da su još uvjek aktivni. Potrebno je posjedovanje SSS, a poželjno je VŠ ili VSS.

Za prijavu potrebno je donijeti popunjene tražene dokumente i obrasce.

Za više informacije možete se obratiti na broj telefona 037-220-283 ili 061 -790-022.

 POTREBNI DOKUMENTI I OBRASCI :

  • Prijava za polaganje ispita za nogometnog sudiju
  • Izvod iz matične knjige rođenih
  • Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka
  • Uvjerenje o prebivalištu (CIPS)
  • Ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti
  • Uvjerenje o školskoj spremi
  • Biografiju o svom sportskom radu
  • Dokaz o državljanstvu

Prijave se mogu izvršiti lično u prostorijama NS USK-a u Sportskoj dvorani Luke svakim radnim danom .

Informacije o početku seminara bit će objavljene na stranici NS USK-a

 

KOMISIJA ZA TALENT I MENTOR PROGRAM