Odgođene utakmice Kantonalne/Omladinske i KUP utakmice

Nakon odluke da se otkazuju KUP takmičenja , Komisija za takmičenje NS USK u skladu sa preporukama i naredbama nadležnih zdravstvenih ustanova, kao i vladinih institucija u BiH, vezanih za zabranu održavanja javnih skupova, a u cilju prevencije širenja virusa COVID-19, donijela je odluku o obustavi takmičenja u Kantonalnoj i Omladinskoj ligi USK do daljnjeg.