Do daljnjeg obustavljene sve aktivnosti u NS USK

Shodno novonastoloj situaciji uzrokovanoj virusom “Covid-19” u Nogometnom savezu USK-a dana 19.03.2020. godine održan je sastanak u prostorijama NS USK-a na kojem su prisustvovali predsjednik NS FBiH Irfan Durić, dopredsjednik NS USK-a Begić Emir i generalni sekretar NS USK-a Mirza Kazlagić.
Postupajući po odlukama i uputama Vijeća ministara BiH i Federalnog štaba Civilne zaštite zaključeno je da do daljnjeg traje obustava svih sportskih aktivnosti u okviru NS USK-a, te održavanje sastanaka organa i tijela Saveza.
Svim kantonalnim/županijskim savezima i klubovima koji se takmiče u nogometnim ligama NS USK preporučuje se striktno poštivanje odluka i uputa Vijeća ministara BiH, Federalnog štaba Civilne zaštite kao i kantonalnih/županijskih vlada i štabova Civilne zaštite.
Naredni koraci i aktivnosti bit će utvrđeni u skladu sa odlukama i uputama nadležnih Državnih i Federalnih organa o čemu će svi članovi NS USK biti pravovremeno obaviješteni.
Rukovodstvo NS USK će uz pomoć svih postojećih sredstava komuniciranja donositi potrebne odluke, a Kancelarija NS USK ostaje otvorena za dalju komunikaciju i saradnju sa svim svojim članicama.