Poziv na Seminar Delegata Druge lige FBIH

SEMINAR DELEGATA DRUGE LIGE FEDERACIJE BiH grupa „ZAPAD“

TAKMIČARSKA 2016/2017 GODINA- JESENJI DIO

 

 

 

UTORAK 16.08.2016. godine HOTEL „PARK“ BIHAĆ

 

od 14:00 – 15:00
Dolazak delegata
Administrativne obaveze i predaja potrebne dokumentacije

15:00 – 15:15
Otvaranje seminara

– Pozdravni govor
– Upoznavanje sa planom i programom seminara

15:15 – 16:00
Testiranje rada delegata u COMET informacionom sistemu
Testiranje delegata koji prvi put dolaze na listu delegata Druge lige FBiH iz poznavanja rada na računaru

16:00 – 16:15
Pauza

16:15 – 16:45
Prezentacija: Uputstvo za obavljanje delegatske dužnosti u COMET informacionom sistemu
Predavači: Komisija za takmičenje NS FBiH

16:45 – 17:30

Prezentacija: Rad delegata na utakmicama Druge lige FBiH
Predavač: Komisija za takmičenje NS FBiH

17:30 – 17:45

Pauza
17:45 – 18:30
Prezentacija: Izmjene i dopune pravila igre 2016/2017
Predavač: Komisija za suce i suđenje NS FBiH

18:30 – 19:15
Prezentacija: Uputstvo o obavljanju dužnosti na utakmicama Druge lige FBiH
Predavač: Komsesar za takmičenje Druge lige Zapad

19:15
Zatvaranje seminara
NAPOMENA:

Delegati su obavezni su prije početka seminara izmiriti obaveze prema NS Unsko-sanskog kantona i to:

  • KOTIZACIJA ZA SEMINAR  = 50 KM
  • ČLANARINA za 2016 godinu (za delegate sa područja USK-a) = 80KM
  • EDUKACIJA -Taksa za Medulin (5 KM za svaku utakmicu)

Sva dugovanja možete vidjeti na web.portalu Nogometnog saveza USK-a :

dug službenih lica NS USK-a 2016 GOD (2)

– Delegati su OBAVEZNI na seminaru poštivati kodeks odijevanja (odijelo i kravata)

– Delegati su OBAVEZNI na seminar ponijeti prijenosni računar/laptop sa ispravnom internet konekcijom. Delegat koji na seminar donese laptop sa neispravnom wireless konekcijom smatrat će se da nije imao ispravnu opremu na seminaru, te da nije pristupio istom

Program seminara:

SEMINAR DELEGATA Druge lige ZAPAD ljeto 2016 (2)