Seminari za službena lica Prve lige FBiH

PRVA_LIGA_FBIH

Komisija za takmičenje NS Federacije BiH donijela je odluku o održavanju redovnog zimskog seminara za delegate Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine.

Jednodnevni seminar delegata Prve lige Federacije BiH bit će održan u subotu 25.02.2017. godine u Sarajevu u hotelu “Sunce” u Vogošći.Svi delegati će biti blagovremeno upoznati o satnici i programu seminara.

…………………………………………………………………

Komisija za suce i suđenje Nogometnog saveza Federacije Bosne i Hercegovine utvrdila je satnicu i programe seminara sudaca, sudaca asistenata i posmatrača suđenja Prve lige Federacije BiH.

Shodno ranijoj odluci Komisije, seminari sudaca i posmatrača suđenja Prve lige Federacije BiH bit će održani 17. i 18. februara/veljače 2017. godine u Sarajevu.

Seminar sudaca osmišljen je kao dvodnevni seminar,  dok će seminar posmatrača suđenja trajati jedan dan.

Za sve suce „A“ i „B“ liste bit će sproveden YO-YO test koji će sprovesti stručni tim Fakulteta za sport i tjelesni odgoj  u Sarajevu.